Dawas

SLUŽBY

Ponúkame rôzne IT služby pre malé a stredné firmy. Primárne sa zameriavame na tvorbu internetových stránok a online reklamu cez Google AdWords. Čo sa týka reklamy, popri AdWords vytvárame emailovú reklamu, ale aj klasickú tlačenú reklamu vo forme letákov. V rámci firemnej identity pripravíme pre spoločnosti jej celkovú prezentáciu vrátane loga, internetovej stránky, jej propagácie, hlavičkových papierov, vizitiek, prospektov ale aj ďalších dokumentov.

Aby sme zastrešili celkové IT potreby firiem, ponúkame aj dodávku hardvéru (počítače, notebooky, tablety, tlačiarne) a softvéru (Windows, MS Office, účtovnícke programy) vrátane inštalácie a údržby. Veľakrát sa stáva, že aj v menších firmách sa rutinné činosti vykonávajú "manuálne". Pre šetrenie času spoločnostiam zabezpečujeme aj implementáciu malých firemných aplikácií (evidencia tovarov, zamestnancov), programovanie Microsoft Excel makier, ktoré v mnohom uľahčia prácu. V neposlednom rade aj prípravu reportov pre vedenie firiem, predovšetkým v prostredí Microsoft Excel v podobe grafov a kontingenčných tabuliek.VYBERTE SI JEDNU Z MOŽNOSTÍ