Dawas

FIREMNÁ IDENTITA

Pod slovným spojením firemná identita sa skrýva mnoho aspektov. Ide o "obraz" firmy na trhu, ako ju budú poznať zákazníci, zamestnanci, spolupracovníci a dodávatelia. Je charakteristická predovšetkým logom a firemnými farbami, v ktorých sú potom ladené všetky dokumenty.

  • Logo a firemné farby

  • Logo na mieru s presným vydefinovaním farieb, ktoré môžu byť použité na reklamných materiáloch, prospektoch a dokumentoch.
  • Šablóny dokumentov

  • Hlavičkové papiere, PowerPoint prezentácie, šablóna pre ponuky a iné dokumenty v rámci ktorých budú presne nastavené písma a farby pre nadpis, normálny text, odkazy, popisy a podobne.
  • Prospekty

  • Prospekty, ktoré môžu byť umiestnené vo vašej firme pre zákazníkov s rýchlym pohľadom na činnosť vašej firmy.